2 op de 3 woningcorporaties verhogen huur

Dat blijkt uit een enquête door vereniging van woningcorporaties Aedes onder 146 directeur-bestuurders van corporaties. Bijna de helft van de bestuurders zegt niet de maximale huurverhoging door te voeren tegenover 18 procent vorig jaar.
Bijna negen van de tien bestuurders zijn positief over de financiële positie, maar verwachten wel te moeten bezuinigen om de verhuurdersheffing te betalen.

Bron