Huurbevriezing en huurverlaging in 2020

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. Eind 2019 zijn de regels voor huurverlaging en huurbevriezing in 2020 bekend gemaakt. Hoe zit het daar precies mee? Wanneer kun je het krijgen? Hoe vraag je het aan? Veel gestelde vragen op een […]

Bouw 1e windturbine start begin 2019

-edit 2- De eerder afgeblazen informatieavond over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, donderdag in 2e Exloërmond, gaat toch door. De organisatie ligt nu in handen van Stichting Platform Storm. -edit- De informatie-avond over Windpark de Drentse Monden en Oostermoer, die donderdag was gepland in Borger-Odoorn, gaat niet door. . De aanleg van het omstreden windpark Drentse Monden […]

Verkeerd contract voor huurtoeslag

Huurders die beschermd of begeleid wonen kunnen vanwege het huurcontract dat zij hebben niet altijd huurtoeslag krijgen. Daar zijn Kamervragen over gesteld. Zelfstandig wonen met begeleiding, bijvoorbeeld omdat je psychische problemen hebt of verslaafd bent geweest. Of een woning ‘op proef’ huren, omdat de instelling die jou begeleidt eerst wil zien of je zelfstandig wonen […]

Lokaal akkoord Emmen 2019-2024

Samenwerking Gezamenlijk werken Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe, Stichting Bewonersraad Domesta, Huurdersvereniging Samen Sterk, Domesta, Lefier, Woonservice Drenthe en de gemeente Emmen aan een goede volkshuisvesting in de gemeente Emmen. Als partners willen zij zorgen voor voldoende, goede en betaalbare woningen waarin mensen met lagere inkomens duurzaam gehuisvest worden. De partijen hebben dit Lokaal Akkoord voor de […]

Woningcorporaties dreigen met huurverhoging

De woningcorporaties dreigen met het verhogen van de huren als het kabinet een belastingmaatregel niet van tafel neemt of niet volledig compenseert. “Het kabinet zegt dat het wil bijbouwen en verduurzamen, maar doet tegelijk een greep in de portemonnee van de huurder,” zegt woordvoerder Marnix Norder van de koepel van woningcorporaties Aedes. Het kabinet wil […]

Mondengebied aangepakt

NIEUW-WEERDINGE Inwoners van het Mondengebied kunnen de komende tijd bijdragen aan een leefbare woonomgeving door hun kennis over het leven in hun dorp te delen. Daarvoor vinden volgende week drie bijeenkomsten plaats in 1e Exloërmond, 2e Exloërmond en Valthermond. De werkgroep Gebiedsagenda De Monden presenteert daar de meningen en ideeën die ze de afgelopen tijd […]

Mijlpaal voor woningzoekenden in Drenthe

De acht Drentse woningcorporaties en hun huurdersverenigingen hebben overeenstemming bereikt over een nieuw gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem dat midden 2019 van kracht moet worden. Het nieuwe systeem heeft als voordeel voor woningzoekenden dat er nu één plek komt om zich in te schrijven en te reageren op de beschikbare huurwoningen van alle Drentse corporaties. Hiermee willen de […]

Mijlpaal voor woningzoekenden in Drenthe

26-06-2018 – Meppel – De acht Drentse woningcorporaties en hun huurdersverenigingen hebben overeenstemming bereikt over de realisatie van een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem. Met als voordeel voor de woningzoekenden: 1 plek om zich in te schrijven en de mogelijkheid om te reageren op de beschikbare huurwoningen van alle Drentse corporaties. Hiermee willen de huurdersverenigingen en corporaties het […]

Zuidoost-Drenthe heeft hoge woonlasten

In Zuidoost-Drenthe is het duur wonen voor huiseigenaren. In Drents opzicht zijn mensen met een eigen woning in Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen het meeste geld kwijt aan ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Het gaat om verschillen van soms honderden euro’s. Dat blijkt uit cijfers over 2018 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere […]