Bevestiging afspraken Huurdersvereniging en bewonerscommissies

Een vanzelfsprekende samenwerking zit in natuur Woonservice
Bevestiging afspraken Huurdersvereniging en bewonerscommissies

Maandag 23 januari hebben Woonservice en Huurdersvereniging Samen Sterk drie nieuwe documenten ondertekend: het Sociaal Plan, de Samenwerkingsovereenkomst en het protocol Bewonerscommissie. Zonder deze vernieuwde documenten verloopt het overleg met de Huurdersvereniging en bewonerscommissies ook goed, want samenwerking zit in de natuur van Woonservice.
Aanpassingen
Met de Huurdersvereniging was al een Samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarbinnen lagen afspraken over Samen Sterk en bewonerscommissies. Op verzoek van de huurdersvereniging is hiervan een los protocol gemaakt. Dat werkt gemakkelijker in de praktijk. Verder zijn beide plannen opnieuw getoetst aan het juridisch kader en de actuele wetgeving. Ook het Sociaal Plan, voorheen Sociaal Statuut genoemd, heeft een update gekregen.
Keuze-onderhoud
Het keuze-onderhoud is toegevoegd in het Sociaal Plan. Binnen het keuze-onderhoud kunnen bewoners bijvoorbeeld zelf een nieuwe keuken of douche aanvragen. Binnen corporaties is deze werkwijze bijzonder . Het geeft bewoners de regie over hoe de binnenkant van hun woning eruit ziet. Samen met een keuze-adviseur wordt in de woonwinkel een keuken of het sanitair uitgezocht.
Meer informatie
De drie plannen zijn in het geheel te vinden op onze website woonservice.nl onder “Over Woonservice”, “Onze verantwoording”.