Bewonerscommissie protocol

Inhoud Pagina
Intentieverklaring 3
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4
Artikel 2 Bewonerscommissie 4
Artikel 3 Vereniging van Eigenaren 5
Artikel 4 Erkenning en representativiteit 5
Artikel 5 Communicatie tussen bewonerscommissie en Woonservice 5
Artikel 6 Informatie van Woonservice aan bewonerscommissie 6
Artikel 7 Adviesrecht bewonerscommissie 6
Artikel 8 Financiële afspraken tussen verhuurder en bewonerscommissie 7
Artikel 9 Huurdersvereniging en bewonerscommissie 7
Artikel 10 Geschillen 7
Artikel 11 Duur van de overeenkomst en wijziging 7
Ondertekening 8
Bijlage 1 Onderwerpen van inspraak 9
Zie PDF-formulier: Bewonerscommissie protocol Woonservice