Wijziging telefoonnummer rioolontstopping

Voor problemen met uw afvoer kan u als huurder, en lid van het servicefonds, van Woonservice vanaf 1 januari 2016 bellen met Riool Reinigings Service RRS via telefoonnummer 088 – 0 301 301. Zelf riool ontstoppen Woonservice heeft een contract met RRS als nieuwe rioolbeheerder getekend. Woonservice benadrukt dat huurders zelf verantwoordelijk zijn voor het […]

Hulp bij huurschulden

Mensen met schulden kunnen vaak de huur van hun woning niet meer op tijd betalen. De huurachterstand die daardoor ontstaat kan grote gevolgen hebben, en leidt soms zelfs tot huisuitzetting. Om dat te voorkomen hebben woningcorporaties Woonservice en Lefier, de gemeente Borger-Odoorn en Sociale teams Borger-Odoorn de handen ineengeslagen. In Zuidoost-Drenthe werken gemeenten, woningcorporaties en […]

Wonen op Jade

Wonen op Jade is wonen in een gebied dat is afgestemd op de samenleving. Een krachtig gebied met evenwicht en harmonie, de groene edelsteen staat hier symbool voor. De invulling van het gebied wordt gerealiseerd door de samenwerking tussen 4 partijen: de gemeente Midden-Drenthe, Woonservice, Zorggroep Drenthe en Welzijnswerk Midden-Drenthe. Jade is het gebied aan […]

Tevredenheid dienstverlening Woonservice Drenthe

Hoe tevreden bent u over onze dienstverlening? Woonservice biedt u graag een goede dienstverlening. We willen dan ook graag weten of u tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom doen wij ieder trimester onderzoek naar de tevredenheid van huurders. Uw mening is hierbij belangrijk! Uw mening telt! Heeft u recent een reparatieverzoek ingediend, is bij u […]

Bewonersinitiatieven en coöperaties – recht uit het hart van de samenleving

Steeds vaker nemen bewoners zelf verantwoordelijkheid voor alles wat belangrijk is voor hun eigen leefomgeving. Deze ontwikkeling vloeit voort uit de snel veranderende rol- en taakverdeling tussen bewoners enerzijds en gemeenten en instellingen anderzijds. Vanwege bezuinigingen en nieuwe inzichten over wat de kracht van bewoners kan betekenen zetten overheden en instellingen in op het stimuleren […]

Betaalrisico’s huurders

In de periode 2002-2012 is het aandeel huishoudens met een betaalrisico fors toegenomen tot 13% (de Groot e.a., 2014). Vooral in de huursector heeft een groot aandeel huishoudens te weinig inkomen om de huur en de minimale uitgaven voor het levensonderhoud (zoals het Nibud die heeft vastgesteld) te betalen. De huur vormt bij deze huishoudens […]

Goedkope huurwoningen gaan relatief meer huur betalen

De kwaliteit van een huurwoning van een woningcorporatie wordt vanaf volgend jaar sterk bepalend voor de jaarlijkse huurverhoging. Bewoners van goedkope huurwoningen gaan relatief meer huur betalen dan die van duurdere corporatiewoningen. Dat voorstel stuurt minister voor Wonen Stef Blok (VVD) vrijdag naar de Tweede Kamer, zo bevestigen bronnen vrijdag naar aanleiding van een bericht […]

Woonzorgvoorzieningen

Woonservice verhuurt naast normale huurwoningen ook woningen die bijzonder geschikt zijn voor wonen met zorg. Omdat deze woningen goed toegankelijk zijn met bijvoorbeeld een rolstoel of rollator of omdat deze woningen dicht bij specifieke voorzieningen zijn gelegen zoals een zorgcentrum. Woonservice vindt het belangrijk dat deze woningen zoveel mogelijk worden bewoond door huurders die hier […]