Nieuw huurbeleid maakt woningen duurder

In juli 2014 steeg de gemiddelde huurprijs van een woning met 4,4 procent. Een jaar eerder steeg de huur nog met 4,7 procent. Hiermee ligt de huur gemiddeld ruim 9 procent hoger dan voor de invoering van het inkomensafhankelijke huurbeleid. De huurstijging was het grootst voor huurders met een hoog inkomen in een sociale huurwoning. […]

Neerwaartse bijstelling huurramingen

Corporaties stellen huurramingen neerwaarts bij Voor de jaren 2014-2018 ramen corporaties een lagere huur in voor hun DAEB bezit dan zij eerder hadden opgegeven bij de jaarrekening 2013. De totale geraamde huurstijging voor deze periode komt 2,4% lager uit dan waar in het basisscenario van het Sectorbeeld 2014 op basis van de eerdere opgaven van […]

Woningcorporaties vragen fors meer huur aan nieuwe huurders

Over de hele linie zijn sociale huurwoningen afgelopen jaren veel duurder geworden, blijkt uit een onderzoek dat de Woonbond vandaag publiceert. De landelijke huurdersvereniging herhaalde afgelopen maand een onderzoek van eind 2012 en hield drie weken lang het aanbod bij van corporatiewoningen in acht grote woningmarkt-gebieden. De gemiddelde kale huur steeg met bijna eenderde naar […]

Huisuitzettingen en huurachterstanden

Woningcorporaties zijn in 2014 bij 5.900 huishoudens overgegaan tot huisuitzetting. Dat is 15 procent minder dan in 2013. Dat blijkt uit een enquête van Aedes onder 178 corporaties, dat is 48 procent van alle corporaties. Samen bezitten zij ongeveer 56 procent van de totale woningvoorraad van corporaties. aantal vonnissen en huisuitzettingen Op basis van het […]

Minimale huurverhoging 2015

Een minimale huurverhoging dit jaar. Dat is keuze die Woonservice heeft gemaakt. Woonservice maakt geen gebruik van de maximale ruimte die corporaties geboden wordt en wil hiermee concreet uiting geven aan de uitkomsten van het woonlastenonderzoek. Uit dit onderzoek dat is uitgevoerd door gezamenlijke corporaties in Drenthe blijkt dat een groot deel van de huurders […]

Jaarverslag 2014 Samen Sterk

JAARVERSLAG 2014 1. Voorwoord Jaarverslag van de huurdersvereniging Samen Sterk van het jaar 2014 Ook dit jaar was voor de huurdersvereniging een jaar waarin vele nieuwe items langs kwamen. In 2014 hebben de leden van Samen Sterk, de heer Ientse van der Sluis uit Beilen na een interim periode gekozen tot voorzitter van de vereniging. […]

zeven rijen windmolens i.p.v. 5

Er komen vijftig windmolens in het Drentse deel van de Veenkoloniën, op enkele honderden meters van Stadskanaal. In het gebied komen zeven rijen windmolens. In eerdere plannen was er rekening gehouden met vijf. Minister Kamp heeft dus twee extra rijen aan het plan toegevoegd. Bron Onlangs kwam het Koninklijk paar op bezoek in Tweede Exloërmond. […]

Huurwoningen schaarser door meer vluchtelingen

NOS Ruim een kwart van de gemeenten voorziet dit jaar problemen met de huisvesting van asielzoekers. Er komen meer vluchtelingen naar Nederland en omdat er oorlog in hun land is, mogen ze vaker (voorlopig) blijven. Gevolg is dat de wachttijd voor iedereen die op een wachtlijst voor een sociale huurwoning staat, oploopt. Dat zeggen de […]

Wat verandert er voor huurders in 2015?

Op 1 januari 2015 werden er diverse wetten en regels aangepast waarmee huurders en woningzoekenden te maken kunnen krijgen. Het gaat om de huur- en inkomensgrenzen voor de huurtoeslag, voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) en voor de toewijzing van sociale huurwoningen. De nieuwe maximumpercentages voor de huurverhoging per 1 juli worden begin 2015 bekendgemaakt. De […]

2 op de 3 woningcorporaties verhogen huur

Dat blijkt uit een enquête door vereniging van woningcorporaties Aedes onder 146 directeur-bestuurders van corporaties. Bijna de helft van de bestuurders zegt niet de maximale huurverhoging door te voeren tegenover 18 procent vorig jaar. Bijna negen van de tien bestuurders zijn positief over de financiële positie, maar verwachten wel te moeten bezuinigen om de verhuurdersheffing […]