Drents huurdersmanifest

Samen op weg naar een beterhuurdersklimaat
• Betaalbaar
• Beschikbaar
• Duurzaam
• Veilig
• Voor iedereen
DRENTS HUURDERSMANIFEST IN HET KORT
Wij vragen de politieke partijen in Drenthe doelstellingen in hun verkiezingsprogramma’s op te nemen die dit mogelijk maken. Uit het manifest:
Wij willen dat er voldoende en kwalitatief goede woningen per huurklasse beschikbaar zijn, gerelateerd aan inkomen en gezinssamenstelling. We onderschrijven de doelstellingen van Expeditie Energieneutraal 2040, mits de uitvoering ervan geen woonlasten verhogende effecten met zich meebrengt. Wij willen dat woningcorporaties maximaal 10 procent van de vrijkomende huurwoningen onder de € 635,- beschikbaar stellen voor het huisvesten van vergunninghouders, zodat er minimale verdringing van reguliere woningzoekenden ontstaat. Wij willen dat huurder, corporatie en gemeente samen kiezen voor de eenvoudigste, goedkoopste en meest passende oplossing.
Wij willen dat de gemeente zorg draagt voor een goede infrastructuur voor betrokkenheid van inwoners en hun organisaties, zodat deze maximaal tot hun recht komen en in positieve zin bijdragen aan leefbaarheid en woonomgeving. Wij willen dat bewoners betrokken worden bij het minimaliseren van de gevolgen van de
krimp.
Lees voor meer (PDF formulier) verder in het Huurdersmanifest:
Drents huurdersmanifest