Geen doorgang jaarvergadering d.d. 13 april

logo
Geachte leden van de huurdersvereniging;
Helaas moeten wij u mede delen, dat onze jaarvergadering d.d. 13 april geen doorgang kan vinden. Wegens ziekenhuis opname en ziekte van een aantal bestuursleden hebben we besloten deze vergadering niet te kunnen laten doorgaan en zullen we op korte termijn een nieuwe vergadering plannen.
Hopende dat u dit besluit kunt respecteren, teken ik voor het bestuur,
I van der Sluis (voorzitter)