Geen uitspraak kort geding Gluurverhoging

De rechtbank doet geen inhoudelijke uitspraak over de rechtszaak tegen de Belastingdienst over het onrechtmatig verwerken van inkomensgegevens van huurders. Dat blijkt uit het vonnis dat de rechtbank vandaag bekend maakte. De rechter oordeelt dat de civiele rechtbank geen oordeel moet vellen over het handelen van een bestuursorgaan, en vindt dit iets voor de bestuursrechter.
De Woonbond vindt het jammer dat de rechter zich niet inhoudelijk over de zaak heeft uitgesproken. In 2014 en 2012 deed de civiele rechtbank wel uitspraken over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Zo oordeelde de civiele rechter in 2012 nog dat de Belastingdienst inkomensgegevens ten onrechte had verstrekt, waarna alle gegevens vernietigd moesten worden en de inkomensafhankelijke huurverhoging dat jaar niet doorging.
Lees verder bij de woonbond.nl.