Grootschalige asbestinventarisatie

Woonservice gaat in 2017 4.000 woningen die gebouwd zijn voor 1994 steekproefsgewijs inventariseren op asbest. Met deze grootschalige inventarisatie willen wij een goed beeld krijgen van de mogelijke aanwezigheid van asbest in onze woningen. Aan het eind van 2017 moeten alle 4.000 woningen een asbestkaart in de meterkast hebben. Hierop kunnen huurders zien of er mogelijk asbest in hun woning zit en waar zich dit bevindt.
Woningbezit inventariseren
Een groot aantal woningen van Woonservice is gebouwd vóór 1994. Dit betekent dat de kans groot is dat bij de bouw asbest gebruikt is. “Wij willen voor onze huurders een veilige en gezonde woonomgeving. Daarom vinden we het belangrijk om goed te informeren over de aanwezigheid van asbest. Omdat het voor ons niet altijd duidelijk is waar het asbest zich bevindt, gaat we ons woningbezit inventariseren”, aldus Manager Vastgoed Leon Vries. “In februari start het onderzoek. Hiervoor hebben wij een onafhankelijke asbestspecialist in de arm genomen. Deze specialist bezoekt steekproefsgewijs een aantal woningen in een straat of complex.” Alle huurders van Woonservice woonachtig in een woning die is gebouwd voor 1994 ontvangen persoonlijk bericht over de inventarisatie.

Asbestkaart in iedere meterkast

Aan het eind van 2017 moeten alle 4.000 woningen zijn voorzien van een asbestkaart. Op deze kaart kunnen huurders zien of er in hun type woning mogelijk asbest zit en waar zich dit kan bevinden. “Uit ervaring weten we dat asbest vaak zo is toegepast dat het niet schadelijk is, zolang het maar niet bewerkt wordt. Mochten we tijdens de inventarisatie risicovolle situaties tegenkomen, dan neemt Woonservice uiteraard direct actie. Het asbest wordt dan meteen verwijderd.”

Over asbest

Asbest is een materiaal dat tot 1994 gebruikt werd bij de bouw van woningen. Asbest bestaat uit hele kleine vezels. In het verleden is het veel toegepast, omdat het sterk, slijtvast, brandwerend en bestand is tegen zuren. Inmiddels is bekend dat asbest risico’s voor de gezondheid kunnen vormen. Sinds 1983 wordt het materiaal daarom nauwelijks meer toegepast. Sinds 1994 is het in Nederland zelfs helemaal verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te verwerken.
Klik hier voor meer informatie over asbest en over de inventarisatie.