Huisuitzettingen en huurachterstanden

Woningcorporaties zijn in 2014 bij 5.900 huishoudens overgegaan tot huisuitzetting. Dat is 15 procent minder dan in 2013. Dat blijkt uit een enquête van Aedes onder 178 corporaties, dat is 48 procent van alle corporaties. Samen bezitten zij ongeveer 56 procent van de totale woningvoorraad van corporaties.

aantal vonnissen en huisuitzettingen
Op basis van het aantal woningen per grootteklasse zijn
de resultaten uit de enquête geëxtrapoleerd voor de
gehele sector. In 2014 ontvingen corporaties in totaal
23.500 vonnissen voor een huisuitzetting. Ten opzichte
van 2013 steeg dat aantal licht, met bijna 2 procent.
Van het totaal aantal vonnissen leidde 25 procent
daadwerkelijk tot een huisuitzetting. In 2014 vonden
in totaal 5.900 huisuitzettingen bij corporaties plaats.
Ten opzichte van het jaar daarvoor is dat een daling van
15 procent
huurder vertrekt
Sommige huurders wachtten de huisuitzetting niet af en
leverden na een vonnis al zelf de sleutel in. Dit gebeurde
in 2014 in 7 procent van het aantal vonnissen, dat zijn
1.700 huishoudens.
Andere huurders verlieten de woning zonder de sleutel
in te leveren en zonder afspraken gemaakt te hebben. In
2014 waren er ongeveer 1.100 van deze zogenoemde
‘Noorderzonnen’. Dat waren er iets minder dan in
2013.
Huurachterstand
Corporaties hadden in 2014 te maken met een
betalingsachterstand van 171 miljoen euro bij zittende
huurders en 182 miljoen euro bij vertrokken huurders.
Bij de vertrokken huurders is slechts 55 procent van de
betalingsachterstand het openstaande bedrag aan huur.
Het andere deel bestaat uit bijvoorbeeld administratieen
mutatiekosten.
97 procent van de corporaties onderneemt actie om het
openstaande bedrag van vertrokken huurders alsnog
ingevorderd te krijgen.
Bron: Aedes. Volledig artikel (PDF) Klik hier