Invloed gemeente inzake windmolenpark beperkt

De Rijksoverheid wil 6.000 Megawatt ‘windenergie op land’ realiseren. Dan gaat het om zo’n 2.000 windturbines. Van dat totaal moeten er in Drenthe ongeveer 95 worden gerealiseerd (285,5 Megawatt). Medio 2010 werd de gemeente Borger-Odoorn voor het eerst geconfronteerd met het thema windenergie. De provincie Drenthe stelde toen de Provinciale Omgevingsvisie vast, zonder ons daar op enige wijze bij te betrekken. Hierin is een deel van onze gemeente aangewezen als zoekgebied voor windenergie.

Lees verder
——————————————————–
Column: ‘Draagvlak windmolens

Binnenkort kunt u uw mening geven over de komst van windmolens in De Drentse Monden en Oostermoer. De locaties waarop de molens zijn gepland, liggen binnen de gemeente Borger-Odoorn en Aa en Hunze en aangrenzend aan de gemeente Stadskanaal. De PvdA Stadskanaal is voor plaatsing van windmolens op voorwaarde dat dit planologisch past en draagvlak heeft bij de direct omwonenden. Ondanks dat de windmolens niet binnen onze gemeentegrens zijn gepland, kunnen inwoners van onze gemeente wel degelijk hinder ondervinden van deze molens. Wij waarderen daarom dat het onderzoek naar draagvlak niet alleen gehouden wordt in de gemeente Borger-Odoorn en Aa en Hunze, maar dat de inwoners van onze gemeente zich ook mogen uitspreken.

Lees verder