Minimale huurverhoging 2015

Een minimale huurverhoging dit jaar.
logoWoonservice
Dat is keuze die Woonservice heeft gemaakt. Woonservice maakt geen gebruik van de maximale ruimte die corporaties geboden wordt en wil hiermee concreet uiting geven aan de uitkomsten van het woonlastenonderzoek. Uit dit onderzoek dat is uitgevoerd door gezamenlijke corporaties in Drenthe blijkt dat een groot deel van de huurders steeds meer moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen.
Doelgroep
Bijna 25% van de huurders van Woonservice heeft een zogenaamd betalingsrisico, ondanks de relatief lage huur van Woonservice. Huurders betalen gemiddeld € 452 netto aan hun huur. De mensen met een betalingsrisico hebben veelal een laag inkomen en krijgen door de inkomensafhankelijke huurverhoging een minimale huurverhoging. Hiermee wordt voorkomen dat deze groep nog meer moet bezuinigen op andere zaken om aan de woonlasten te kunnen voldoen. Een aandachtspunt van Woonservice is het verlagen van de energierekening van de huurders. Zo kunnen huurders gebruik maken van diensten uit het energiepakket waaronder zonnepanelen. Voor dit jaar kan Woonservice de keuze maken voor een minimale huurverhoging, dit is financieel gezien verantwoord. Volgend jaar maken we opnieuw een afweging. Uiteraard is Woonservice ook kritisch op de eigen bedrijfsvoering, dat heeft in 2014 geresulteerd in een forse besparing.
Wettelijke ruimte
De overheid heeft aangegeven dat corporaties een basishuurverhoging voor alle inkomensgroepen mogen doorvoeren van inflatie plus 1,5%. Voor de hogere inkomens loopt dit op tot 5%.
tabelhuurverhogingspercentages
Lees verder.