Mondengebied aangepakt

NIEUW-WEERDINGE
Inwoners van het Mondengebied kunnen de komende tijd bijdragen aan een leefbare woonomgeving door hun kennis over het leven in hun dorp te delen. Daarvoor vinden volgende week drie bijeenkomsten plaats in 1e Exloërmond, 2e Exloërmond en Valthermond.

De werkgroep Gebiedsagenda De Monden presenteert daar de meningen en ideeën die ze de afgelopen tijd in de dorpen heeft verzameld. Naast dat alvast de eerste verbeterplannen aan bod komen, willen de initiatiefnemers die avond samen met de inwoners in gesprek om ook andere plannen samen verder uit te werken.
De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 17 september (19.30-21.30 uur, ‘t Brughuus in Valthermond), dinsdag 18 september (19.30-21.30 uur, De Badde in 1e Exloërmond) en woensdag 19 september (19.30-21.30 uur, basisschool De Wegwijzer in 2e Exloërmond). Alle inwoners zijn van harte welkom om mee te denken en om de diverse projecten verder uit te werken en van de grond te krijgen.
Onderzoek
De inwoners zelf hebben een nadrukkelijke rol in de toekomst van hun leefomgeving. Daarom zijn zij de afgelopen maanden bevraagd over hoe het is om in 1e Exloërmond, 2e Exloërmond of Valthermond te wonen en te leven. Tijdens bijeenkomsten met onder andere ouderen, jongeren, ouders en ondernemers, maar ook via een online vragenlijst die ruim 350 keer is ingevuld.

Lees verder (tevens bron)