Neerwaartse bijstelling huurramingen

Corporaties stellen huurramingen neerwaarts bij

Voor de jaren 2014-2018 ramen corporaties een lagere huur in voor hun DAEB bezit dan zij eerder hadden opgegeven bij de jaarrekening 2013. De totale geraamde huurstijging voor deze periode komt 2,4% lager uit dan waar in het basisscenario van het Sectorbeeld 2014 op basis van de eerdere opgaven van corporaties rekening werd gehouden. Dit stelt het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) vast op basis van de dPi-opgaven van corporaties. De dPi-opgaven bevatten de meerjarige prognose-informatie die corporaties jaarlijks voor 1 februari bij CFV moeten indienen. CFV stelde de minister van Wonen en Rijksdienst van deze ontwikkeling op de hoogte.

Lees verder: cfv.nl