Onderzoek betaalbaarheid woonlasten

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder huurders van de corporaties Actium, Domesta, De Volmacht, Woonborg, Woonconcept en Woonservice. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de huurdersverenigingen. Wij willen graag een goed beeld krijgen van de betaalbaarheid van de woonlasten van onze huurders. Wij nodigen u van harte uit om deze vragenlijst in te vullen.
 
woonservice
 
Woonservice.