Rapportage Woonlastenonderzoek Woonservice

image005

Lefier heeft in haar werkgebied eind 2013 de balans opgemaakt via een woonlastenonderzoek onder haar huurders. Dit heeft tot interessante conclusies geleid over huur, energie en woonquoten. Op basis van de steekproef is berekend dat ruim 9.000 van de 25.000 hurende huishoudens bij Lefier onder de armoede grens leeft.
De overige Drentse corporaties (Actium, Domesta, De Volmacht, Woonborg, Woonconcept en Woonservice hadden behoefte aan een vergelijkbaar inzicht in de woonlasten en de betaalbaarheid in hun eigen werkgebied. Daarom hebben zij in samenwerking met de huurdersvertegenwoordigingen een woonlastenonderzoek laten uitvoeren onder haar huurders. In deze rapportage komen de resultaten van Woonservice aan de orde. De resultaten van de Drentse corporaties samen en per gemeente zijn in de rapportage “Drenthe Totaal” beschreven.

Het woonlastenonderzoek rapport is in zijn geheel te lezen in PDF-vorm: Woonlastenonderzoek Woonservice