Resultaat onderzoek windmolenpark

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de komst van het windmolenpark niet zonder gevolgen zal zijn. Op dit moment geven veel huurders aan dat ze er met plezier wonen, maar dat het woonplezier behoorlijk afneemt na de komst van het windmolenpark. Zo overweegt een kwart van de huurders te willen verhuizen en een even grote groep geeft aan dat het wonen er minder leuk op wordt. Ook is men minder snel van plan om het wonen in het gebied bij familie of vrienden aan te bevelen.
Lees het volledige bericht hier.