Symposium VTW en Woonbond: ga dialoog aan over betaalbaarheid

Het gezamenlijke symposium van de Woonbond en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) vandaag in Utrecht is een groot succes geworden. Niet alleen gezien de hoge opkomst, maar ook door de opvallende eensgezindheid over het belang van een goede dialoog tussen raden van commissarissen en huurdersorganisaties.

symposium-VTW
symposium-VTW

De overgrote meerderheid van de 150 aanwezige toezichthouders en vertegenwoordigers van huurdersorganisaties ondersteunde de noodzaak van een brede dialoog over de betaalbaarheid van het huren. Bijna alle deelnemers onderschreven stelling dat raden van commissarissen, directeur-bestuurders, managementteams én huurdersorganisaties het komende halfjaar gezamenlijk moeten gaan brainstormen over de woonlasten en de betaalbaarheid. Uit recente onderzoeken, onder meer van de Woonbond en RIGO, blijkt dat de betaalbaarheid van het huren zwaar onder druk staat.
Lees het artikel verder bij Woonbond.