Verkeerd contract voor huurtoeslag

Huurders die beschermd of begeleid wonen kunnen vanwege het huurcontract dat zij hebben niet altijd huurtoeslag krijgen. Daar zijn Kamervragen over gesteld.

Zelfstandig wonen met begeleiding, bijvoorbeeld omdat je psychische problemen hebt of verslaafd bent geweest. Of een woning ‘op proef’ huren, omdat de instelling die jou begeleidt eerst wil zien of je zelfstandig wonen wel aankunt. In die situaties is het in de praktijk vaak lastig om huurtoeslag te krijgen. Maar aan het inkomen of vermogen van de huurders ligt dat niet: dat is bijna altijd zeer laag.
Contract naar aard van korte duur
Dat het lastig is heeft met het huurcontract te maken. De contracten die deze huurders krijgen kunnen door de Belastingdienst gezien worden als ‘naar aard van korte duur’. En bij dat type contracten is huurtoeslag niet mogelijk.
Minder aanvragen afgewezen
Tot drie jaar geleden wees de Belastingdienst veel aanvragen van begeleid wonende huurders af omdat hun contract ‘naar aard van korte duur’ zou zijn. Dat veranderde na een rechterlijke uitspraak in december 2015. Een instelling voor maatschappelijke opvang was naar de rechter gestapt, en in hoger beroep naar de Raad van State. Die oordeelde dat de overeenkomst tussen deze instelling en de bewoner gewoon voldeed aan ‘de wettelijke kenmerken van een huurovereenkomst’. En dus had de Belastingdienst huurtoeslag moeten toekennen.

Lees verder