Wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

Is uw huur hoger dan de maximale huurprijs? Of is uw inkomen gedaald na een inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan kunt u huurverlaging voorstellen aan uw verhuurder.
Huurverlaging op basis van de maximale huurprijs
U kunt huurverlaging tot de maximale huurprijs voorstellen aan uw verhuurder. Om erachter te komen wat de maximale huurprijs is van uw woning, moet u het puntentotaal van uw woning berekenen. U kunt ook de Huurprijscheck van de Huurcommissie doen om te controleren of de huurprijs van uw woning redelijk is. Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurcontracten.
Huurverlaging op basis van inkomensdaling

Heeft u een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging (of meer dan 1) gehad? En is uw huishoudinkomen daarna gedaald tot onder de € 34.085 of € 43.602 (deze bedragen worden elk jaar op 1 januari aangepast). Dan kunt u een huurverlaging voorstellen aan uw verhuurder tot het niveau dat past bij het lagere inkomen. U kunt dan maximaal de laatste 2 hogere huurverhogingen corrigeren.
Rekenvoorbeeld:
Uw inkomen was in 2012 meer dan € 43.602 en in 2013 was uw inkomen meer dan € 43.786. De huurprijs van € 500 per maand is in 2014 verhoogd met 6,5% en in 2015 met 5,0%. De huur is € 559,13 per maand geworden. Het huishoudinkomen daalt daarna tot onder € 43.602, maar is hoger dan € 34.085. U kunt dan een huurverlaging voorstellen tot € 500 plus 4,5% en 3% huurverhoging (0,5% extra in 2014 en 2015) = € 538,18 per maand.
U kunt de huurverlaging niet met terugwerkende kracht voorstellen, wel voor de toekomst. Er moet minimaal 2 maanden zitten tussen de datum van uw huurverlagingsvoorstel en de ingangsdatum van de huurverlaging die u voorstelt. Dit geldt ook bij huurverhogingsvoorstellen van de verhuurder.

Bron: Rijksoverheid.