Wat verandert er voor huurders in 2015?

Op 1 januari 2015 werden er diverse wetten en regels aangepast waarmee huurders en woningzoekenden te maken kunnen krijgen. Het gaat om de huur- en inkomensgrenzen voor de huurtoeslag, voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) en voor de toewijzing van sociale huurwoningen. De nieuwe maximumpercentages voor de huurverhoging per 1 juli worden begin 2015 bekendgemaakt.
De maximale huurprijs waarvoor een sociale huurwoning aan een nieuwe huurder mag worden verhuurd (de zogeheten liberalisatiegrens) wordt in 2015 verhoogd van € 699,48 naar € 710,68. Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om deze grens vanaf 2016 voor drie jaar te bevriezen. Zelfstandige woningen die voor een lager bedrag worden verhuurd, zijn niet geliberaliseerd en vallen onder het woningwaarderingsstelsel (het puntenstelsel).
Huurtoeslaggrenzen
Voor woningen met een huur onder de liberalisatiegrens kunt u huurtoeslag krijgen. Of en hoeveel, hangt af van uw huur, uw inkomen, uw leeftijd en uw huishoudenssituatie. De basishuur (de huur die huurtoeslagontvangers minimaal zelf moeten betalen) bedraagt in 2015 € 229,64 voor huishoudens jonger dan 65 jaar, € 227,82 voor oudere alleenstaanden en € 226,01 voor oudere meerpersoonshuishoudens. De ‘kwaliteitskortingsgrens’ gaat met 3,6 procent omhoog naar € 403,06. Over de huur boven deze grens (tot de ‘aftoppingsgrens’) krijgt u nog maar 65 procent huurtoeslag.
Deze grens geldt ook als maximale huurgrens voor huurtoeslag voor jongeren (zonder handicap) onder 23 jaar.
De aftoppingsgrens gaat ook met 3,6 procent omhoog, naar € 576,87 voor één- en tweepersoonshuishoudens en naar € 618,24 voor huishoudens die uit drie of meer mensen bestaat. Het deel van de huur dat boven de aftoppingsgrens uitkomt, wordt bij meerpersoonshuishoudens niet meegenomen voor de hoogte van de huurtoeslag. Ouderen, alleenstaanden en gehandicapten krijgen van het huurdeel boven de aftoppingsgrens (tot de liberalisatiegrens van 710,68 euro) 40 procent vergoed.
De maximum inkomensgrens (verzamelinkomen) om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, wordt in 2015 met 1,6 procent verhoogd. Voor alleenstaanden (onder 65 jaar) bedraagt de nieuwe grens € 21.950,-, voor meerpersoonshuishoudens (onder 65 jaar) € 29.800,-, voor oudere alleenstaanden € 21.950,- en voor oudere meerpersoonshuishoudens € 29.825,-.

Lees het complete artikel hier