Wonen op Jade

logoJADE

Wonen op Jade is wonen in een gebied dat is afgestemd op de samenleving. Een krachtig gebied met evenwicht en harmonie, de groene edelsteen staat hier symbool voor. De invulling van het gebied wordt gerealiseerd door de samenwerking tussen 4 partijen: de gemeente Midden-Drenthe, Woonservice, Zorggroep Drenthe en Welzijnswerk Midden-Drenthe. Jade is het gebied aan de noordzijde van het centrum in Beilen, een levendig gebied waarin de te ontwikkelen gebouwen gaan passen door hun functie en uitstraling.
Het groen en de infrastructuur nemen een belangrijke plaats in. In het gebied zijn zorginstellingen gehuisvest, een basisschool, peuterspeelzaal, woningbouw en een kerk. De uitdaging is om hiervan één samenhangend geheel te maken. Jade is een gebied met oog voor diverse doelgroepen en is ingedeeld in 4 verschillende fases, fase A, B, C en D.

Lees meer over het project.
Wonen op Jade is een project van
Midden Drenthe
Woonservice
Welzijnswerk