Woningcorporaties meer in kas

In 2013 steeg het volkshuisvestelijke vermogen van woningcorporaties met € 12,8 miljard tot € 45,3 miljard. Dit komt doordat corporaties een sterke stijging ramen van hun huurinkomsten en lagere kosten inrekenen voor onderhoud en beheer gedurende de resterende exploitatieperiode van hun bezit. De solvabiliteit in de corporatiessector stijgt hierdoor met 6,7% tot 31,7%. Tegelijkertijd stijgt ook het risicoprofiel van de corporatiesector. Het gaat hierbij vooral om het risico of de voorgenomen huurstijging en de lagere lasten daadwerkelijk worden gerealiseerd. Er ontstaan nu al signalen dat de sterke groei van de woonlasten kan leiden tot betaalbaarheidsproblemen.

Bron: CFV
Lees verder (Publicatie Sectorbeeld 2014)