Woonbond tegen aanpassingen huurtoeslag

De Woonbond is tegen de aanpassingen van de huurtoeslag, zoals die in het Regeerakkoord staan. Dat hebben we laten weten in een reactie aan het ministerie op de voorgestelde wetswijzigingen.
Woonbond pleit tegen hogere eigen bijdrage huurtoeslag
15 januari 2018
De Woonbond is tegen de aanpassingen van de huurtoeslag, zoals die in het Regeerakkoord staan. Dat hebben we laten weten in een reactie aan het ministerie op de voorgestelde wetswijzigingen.
Het gaat om twee wijzigingen, het verhogen van de eigen bijdrage van huurtoeslagontvangers en het afschaffen van de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag.
Eigen bijdrage omhoog
Het kabinet wil dat de eigen bijdrage (het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers volledig zelf betalen) sneller stijgt de komende jaren. Dit gebeurt door de zogenaamde ‘KAN-bepaling’ af te schaffen. Deze KAN-bepaling zorgt ervoor dat de eigen bijdrage elk jaar stijgt met óf de gemiddelde huurverhoging óf de ontwikkeling van de bijstand. De laagste van deze stijgingen geldt ook voor de stijging van de eigen bijdrage. Het kabinet wil dat eigen bijdrage of ‘normhuur’ nu altijd mee gaat stijgen met de gemiddelde huurverhoging. Huurtoeslagontvangers gaan er hierdoor op achteruit. De bescherming tegen hoge huurstijgingen voor lage inkomens neemt af door de eigen bijdrage mee te laten stijgen met de stijging van de huren. Het kabinet wil zo op termijn 138 miljoen euro bezuinigen op de huurtoeslaguitgaven. Per huurtoeslagontvanger een verslechtering van zo’n €92,- per jaar.
Lees verder, tevens bron: woonbond.nl