Woonzorgvoorzieningen

logoWoonservice
Woonservice verhuurt naast normale huurwoningen ook woningen die bijzonder geschikt zijn voor wonen met zorg. Omdat deze woningen goed toegankelijk zijn met bijvoorbeeld een rolstoel of rollator of omdat deze woningen dicht bij specifieke voorzieningen zijn gelegen zoals een zorgcentrum. Woonservice vindt het belangrijk dat deze woningen zoveel mogelijk worden bewoond door huurders die hier vanwege verstandelijke, lichamelijke of psychische beperkingen het meeste baat bij hebben. Voor de toewijzing van deze woningen zijn door Woonservice afspraken gemaakt met zorgorganisaties of er wordt gewerkt met een toewijzingscommissie.
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor deze woningen dient u in veel gevallen (niet altijd!) te beschikken over een zorgindicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Omdat de inschrijfprocedure voor deze woningen verschillend is adviseren wij u in alle gevallen contact op te nemen met Woonservice over de specifieke inschrijfprocedure. U kunt via 0900 11 44 900 contact opnemen met de afdeling Klant en Markt of u vult het contactformulier in.
Woonzorgwoningen zijn wel zichtbaar binnen het optiemodel. U kunt echter geen opties afsluiten op woonzorgwoningen. Via het menu aanbod huurwoningen / type woning kunt u een selectie maken van alle zorgwoningen.
Lees verder