Zonnepanelen: salderingsregeling sowieso tot 2023

Salderen blijft tot 2023

Goed nieuws voor huurders die zonnepanelen hebben of overwegen: de salderingsregeling blijft in elk geval tot 2023 bestaan. Minister Kamp heeft onlangs aan de Kamer laten weten dat hij, zolang er nog geen andere regeling is, de bestaande regeling wil handhaven om voor ‘investeringszekerheid’ te zorgen. Na 2023 zal er dan een vervangende regeling komen.
Stroom die met zonnepanelen wordt opgewekt en niet direct gebruikt wordt kan terug worden geleverd aan het elektriciteitsnet. Salderen wil zeggen dat wat iemand aan stroom teruglevert aan het net wordt afgetrokken van het totale verbruik. Dat is gunstig omdat de elektriciteitsrekening daarmee omlaag gaat. Uit onderzoek blijkt, dat deze regeling heeft bijgedragen aan de sterke toename van het aantal zonnepanelen bij kleinverbruikers.
Regeling te duur
Omdat de regeling zo succesvol is, vindt de overheid dat de kosten te hoog worden. Bovendien zitten er nog wat andere haken en ogen aan, bijvoorbeeld dat mensen die veel terugleveren daardoor ook minder energiebelasting betalen. Die belasting moet dan door een steeds kleinere groep worden opgebracht. De regeling afschaffen wil de overheid niet, omdat zij ook willen stimuleren dat mensen zelf lokaal energie opwekken. Dus heeft minister Kamp een aantal varianten laten onderzoeken om de salderingsregeling op te volgen.

Lees verder