Zonnig nieuws m.b.t. aanschaf zonnepanelen

Woonservice-en-SamenSterk
“ ZONNIG NIEUWS “
Aan de leden van de huurdersvereniging,
Onze verhuurder Woonservice bracht in haar huurdersmagazine “Deurpost” voor huurders van april 2016 zonnig nieuws. En dat is ook werkelijk het geval! Voor de jaren 2016 tot en met 2019 gaat Woonservice jaarlijks € 2 miljoen inzetten voor duurzaamheid hetgeen is vastgelegd in een nieuw energieprogramma. Als huurdersvereniging zijn wij nauw betrokken geweest bij de verschillende ontwikkelingen.
Wij als vertegenwoordigers van de huurders hebben na het woonlasten onderzoek steeds aangedrongen op het verlagen van de woonlasten. Nu de huur voor zonnepanelen is verlaagd van € 21,- naar € 12,- zijn wij er van overtuigd, dat hier voor onze huurders “iets valt te halen”. U kunt profiteren van de opbrengst van de zonnepanelen die zorgen dat uw maandelijkse woonlasten dalen. Hoe dat allemaal kan willen wij U in samenwerking met Woonservice graag komen vertellen op:
Woensdag 25 mei om 19.30 uur in buurtcentrum “De Raat”
(inloop vanaf 19.00 uur)

Op deze avond willen we proberen u alles te vertellen over de zonnepanelen en alles wat daar mee samen hangt. Woonservice brengt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en welke mogelijkheden er zijn voor de huurders in Beilen – West.
Daar er veel belangstelling bestaat voor het plaatsen van zonnepanelen is het noodzakelijk dat u zich voor deze avond aanmeld. Dit kan door onderstaand strookje in te leveren op de onderstaande adressen of via de daarbij behorende e-mailadressen.
Als huurdersvereniging en Woonservice hopen wij u te kunnen begroeten,
I van der Sluis (voorzitter)
——————————————————————————————————-
Ondergetekende …………………………………………………… adres ……………………………………………
komt op 25 mei te 19.30 uur naar de informatie avond in “de Raat”
Dit strookje op / naar een van de onderstaande adressen inleveren /mailen.
J. Greydanus Fazantlaan 23 e-mail: jannygreydanus@home.nl
I. van der Sluis Lijsterlaan 21 e-mail: ivdsluisbeilen@planet.nl
Mocht u alvast een vraag hebben of iets speciaal willen weten dan kunt U deze hieronder al vast kenbaar maken en krijgt u zeker antwoord op deze vraag.
Download formulier: zonnepanelen